0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

TUYỂN DỤNG

Hiện tại Công Ty chưa có vị trí cần tuyển dụng, ứng viên vui lòng cập nhật lần sau. Chân thành cảm ơn.