0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

HÌNH ẢNH

Danh sách thư viện ảnh:

 • Thi công gói thầu 19
  THI CÔNG GÓI THẦU 19
 • Lễ khánh thành nhà máy Hóa chất hiếm
  LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY HÓA CHẤT HIẾM
 • Khảo sát
  KHẢO SÁT
 • Brochure
  BROCHURE
 • Cảng Cái Mép
  CẢNG CÁI MÉP