0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: một cửa (Ban Quản lý các KCN BR-VT).

2. Áp dụng theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
a.        Thuế thu nhập doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp thuộc địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
  - Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%
  - Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
* Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
* Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
b.  Thuế xuất, nhập khẩu:
  Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
3. Có hệ thống cảng nước sâu quốc gia, trong hệ thống cảng nhóm V TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.
  • Hệ thống cảng nước sâu tiếp nhận tàu có tải trọng đến 80.000 DWT.
4. Giao thông thuận lợi:
  • Hệ thống đường bộ nối liền với quốc lộ 51 (TP.HCM - Vũng Tàu).
  • Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 70km.
  • Cách trung tâm Thành phố Vũng Tàu 40km.
  • Trong khu công nghiệp có bố trí ga đường sắt của tuyến đường sắt TP. HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu.