0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

HẠ TẦNG KCN

1. Hạ Tầng khu công nghiệp, bao gồm:
  • Hệ thống đường giao thông được quy hoạch đúng tiêu chuẩn, bao gồm các hệ thống đường: 31m, 24m, 19,5m.
  • Hệ thống cấp điện: đường dây 110KV/22KV. Hệ thống cấp nước từ nhà máy cấp nước Tóc Tiên (D150-D300).
  • Hệ thống thu gom và thoát nước mưa (D500 - D1500).
  • Hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn Việt Nam.
  • Hệ thống cung cấp khí ga cho các dự án có nhu cầu.
  • Hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, cây xanh, ...
2. Thông tin liên quan về môi trường 

  •   Hệ thống cấp nước trong KCN:

 Lượng nước cấp chủ yếu cho KCN Cái Mép từ nhà máy nước Tóc Tiên ,công suất 20.000 m3/ngày đêm (D500 – 1500). Mạng lưới đường ống cấp nước cho KCN là mạng lưới cấp nước chung cho sản xuất, sinh hoạt kết hợp với cấp nước chữa cháy.

  •   Hệ thống thoát nước mưa:

 Hệ thống thoát nước mưa trong KCN là hệ thống thoát nước tự chảy bởi các cống, rãnh thoát nước nằm dưới vỉa hè. Do cao độ sang nền trong KCN và tính chất KCN của toàn khu nên chọn kiểu cống thoát nước kết hợp với rãnh đậy đan BTCT nằm trên vỉa hè.Nước từ các nhà máy xả ra sẽ được thu qua các hố ga đặt sẵn hoặc đấu nối trực tiếp vào mương thoát nước mưa bên ngoài.

  •   Hệ thống xử lý nước thải tập trung :

 Tổng công suất XLNT:

+ Khu Bắc:                    8.000m3/ ngày đêm (chia thành 2 giai đoạn)
+ Khu Nam:                   6.000m3/ ngày đêm (chia thành 2 giai đoạn)
 
Hiện tại, Khu công nghiệp Cái Mép đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu Bắc khu công nghiệp với công suất giai đoạn 1: 4000m3/ ngày đêm. Dự tính nhà máy xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào quý I/2015. Sau khi nhà máy xử lý nước thải hoàn thành sẽ tiếp nhận nước thải đã qua xử lý sơ bộ từ các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.
  •   Hiện trạng môi trường trong toàn  KCN Cái Mép

 Hằng năm KCN Cái Mép kết hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường tiến hành giám sát chất lượng môi trường trong KCN Cái Mép tần suất 3 tháng một lần. Hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước thải bên trong KCN điều đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.

 
3. Đầy đủ các dịch vụ khu công nghiệp:Ngân hàng, bưu điện, hải quan, thuế vụ, công an, bảo vệ, ...