0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

CHỦ ĐẦU TƯ

 >> TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN - TNHH MTV
>> Tên giao dịch: SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
>> Tên viết tắt: SGCC
>> Trụ sở tại: 18A đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1
>> Điện thoại: (84.8) 3910 4801 – 3910 4803 – 3910 4805
>> Fax : (84.8) 3910 4052
>> Email : info@saigoncons.com.vn
>> Website : www.saigoncons.com.vn
Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn - Sageco là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.
Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên là Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SGC.
Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
Thực hiện theo nghị định số 25/2010/ NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, UBND đã có quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/07/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con
>> Tài khoản : 1301 00000 11771 tại Sở Giao Dịch II Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tp.HCM
>> Giấy phép KD và MST : 0300421721 cấp ngày 14/6/2010
>> Phạm vi hoạt động : Trong và ngoài nước.
>> Email : info@saigoncons.com.vn
>> Website : www.saigoncons.com.vn