0918 03 88 68
© 2013 I CAI MEP INDUSTRIAL ZONE INVESTED
BY SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY ART5 DESIGN CORP.

BẢNG GIÁ SỬ DỤNG ĐIỆN

     Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. Đơn giá bán lẻ điện chưa bao gồm thuế VAT 10% cho các ngành sản xuất như sau: 

 

Stt Đối tượng áp dụng giá

Giá

(VND/kWh)

1. Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
     a) Giờ bình thường 1.267
     b) Giờ thấp điểm 785
     c) Giờ cao điểm 2.263 
2. Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
     a) Giờ bình thường 1.238
     b) Giờ thấp điểm 815
     c) Giờ cao điểm 2.354
3. Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
     a) Giờ bình thường 1.328
     b) Giờ thấp điểm 845
     c) Giờ cao điểm 2.429
4. Cấp điện áp dưới 6 kV  
     a) Giờ bình thường 1.388
     b) Giờ thấp điểm 890
     c) Giờ cao điểm 2.520

 

     Trong đó giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm được quy định như sau:

1. Giờ bình thường:

        a. Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

          - Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

          - Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

          - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

        b. Ngày Chủ Nhật

          - Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm:

        a. Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

          - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

          - Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

       b. Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm

3. Giờ thấp điểm

       Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).